Tulossa UUTTA!!!

Lauantaina 29.4.2023 klo 11:00 – 16:00 Tanssillinen virkistystapahtuma. Ilmoittaudu mukaan osallistavalle tanssin matkalle ! Tapahtuma järjestetään Etelä-Karjalan kansalaisopistossa ja se on MAKSUTON! Alla linkki ilmoittautumiseen:

https://opistopalvelut.fi/ekko/course.php?l=fi&t=11995

Aloitin Helsingin kesäyliopistossa tanssipedagogiikan perusopinnot syksyllä 2022. Opinnot ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä, ja ne painottuvat kehollisuuteen, tanssin moniin muotoihin ja tanssin oppimiseen ja opettamiseen.

·

 

Opinnäytetyöni Shiatsun ja vyöhyketerapian vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115258/Hilonen_Kristiina.pdf?sequence=1